پدافندي شورشيرين

عمليات پدافندي شورشيرين

1366/03/16

حملات محدود عراقي ها تحت عنوان « دفاع متحرك» كه مدتي متوقف شده بود در سه ماهه اول سال 1366 نيز ادامه يافت و دامنه اين حملات به منطقه صالح آباد مهران و شورشيرين كشيده شد. ولي ويژگي اين عمليات هدف ديگري دنبال مي كرد كه بيشتر بعد سياسي آن مدنظر بود. اهداف عراقي ها مانند هميشه انهدام و ضربه زدن به نيروهاي ايراني ،گرفتن اسير،بدست آوردن ابتكار عمل و اظهار موجوديت گروهك منافقين جهت شركت در حملات ضد ايران و مشاركت با يگانهاي عراقي بود و اين هدف اخير زمينه را براي استفاده از نيروهائي مهيا كردكه همزبان با سربازان و رزمندگان ايراني بودند. عمليات عراقي ها در منطقه شورشيرين سه روز ادامه يافت و با مقاومت نيروهاي ايراني هيچگونه موفقيتي نصيب عراق نشد.


نتيجه :

*- در مرحله نخست دشمن توانست به مواضع نيروهاي ايراني نفوذ كند ولي در مراحل بعدي بر اثر رشادت و مقاومت رزمندگان دلاور اسلام با دادن تلفات و ضايعات فراوان مجبور به عقب نشيني شد.

*- تعداد قابل توجهي از نفرات دشمن كه آمار دقيق آن بدست نيامده است كشته و زخمي شدند.

*- مقادیر قابل توجهی  از تجهیزات و لوازم نظامی نیز منهدم گردید.


منبع :

اطلس نبردهای ماندگار / عملیات های نیروی زمینی در هشت سال دفاع مقدس / چاپ پنجم – صفحه 140

خواندن 816 دفعه