آفندي كربلا 5

عمليات آفندي كربلا پنج

1365/10/19

نام گذاري سال 1365 به سال سرنوشت از طرف ايران و عدم موفقيت عمليات كربلا 4 به دليل كشف محورهاي نفوذي نیروهای خودی توسط دشمن پيش آمد، بحراني براي فرماندهان جنگ ایرانی به وجود آورد كه موجب شد فرماندهي عالي جنگ براي انجام يك عمليات، تضمين پيروزي طرح هاي عملياتي را در خواست نمايد. اين درخواست نيز باعث گرديد تاكمتر كسي خطر را براي انجام يك عمليات قبول نمايد ولي به دليل آنكه پذيرش بن بست در جنگ،هدف عمده اي بود كه استكبار جهاني انتظار داشت فرماندهي سپاه پاسداران با كسب تجربه نقاط ضعف عراق و آسيب پذير بودن مواضع عراقي ها در منطقه شلمچه، عمليات كربلا 5 را طراحي كرد و با پيش بيني اهدافي با عمق كمتر در داخل خاك عراق به اجراء درآورد. در اين عمليات نقش ويژه اي به عهده نيروي هوائي ارتش، هوانيروز و يگانهاي پشتيباني كننده از نيروي زميني ارتش مانند توپخانه سنگين و احداث پل هاي مورد نياز گذاشته شد. چهار قرارگاه نجف ،قدس ،كربلا و نوح با بيش از 10 لشكر به مواضع سپاه سوم،ششم و هفتم عراق يورش بردند تا منطقه شلمچه را تصرف نموده و امكان پيشروي به سمت بصره را فراهم آورند. در شكل كلي همان طرح عمليات كربلا 4 با تغييرات جزئي و با رمز يا زهرا (س) اجراء گرديد. قرارگاه نوح،پشتيباني را به عهده گرفت و محور پيشروي از شلمچه به طرف تنومه تعيين شد و بر اساس ماموريت محوله، قرار بود قرارگاه كربلا در شمال، قرارگاه قدس در مركز و قرارگاه نجف در جنوب از خطوط مرزي عبور كرده و بعد از تصرف بوبيان ،كوت سواري و شلمچه، در امتداد شط العرب به طرف تنومه ادامه حمله دهند. ولي ارتش عراق براي سد كردن حركت رزمندگان ايران حاضر شد بهاي سنگيني پرداخت نمايد، لذا با گسيل انبوه نيروهاي خود به منطقه اي به وسعت كم در زير آتش شديد و موثر نيروي خودي ايستادگي نمود. در این عملیات حسين خرازي و اسماعيل دقايقي فرماندهان لشکرهای 14 امام حسین و 9 بدر سپاه پاسداران و همچنین روحانی مجاهد عبدالله میثمی  به شهادت رسيدند. خلبانان با 50 بالگرد هوانیروز توانستند با انجام 1483 ساعت پرواز ضمن انهدام سنگرها و ادوات زرهی دشمن 165 مجروح را تخلیه و 4822 رزمنده را به مناطق عملیاتی ترابری و نزدیک به 500 تن اذوقه و مهمات را حمل کنند.


نتیجه

*- مواضع متعددي درخاك عراق به اشغال ايران درآمد كه بالغ بر 75 كيلومتر مربع بود.

*- حدود 90000 عراقي كشته و زخمي شدند و 2385 نفر به اسارت درآمدند.

*- هشتصد تانك و نفربر منهدم شد و 190 دستگاه به غنيمت درآمد.

*- چهل فروند هواپيما و 5 بالگرد سقوط كرد.

*-  180عراده توپ و 90 قبضه پدافند هوائي منهدم و 20 عراده توپ نيز به غنيمت درآمد.

*-  بعد از عمليات شمارش معكوس پايان جنگ شروع شد كه منجر به صدور قطع نامه 598 در سال 1366 گرديد


منبع :

اطلس نبردهای ماندگار / عملیات های نیروی زمینی در هشت سال دفاع مقدس / چاپ پنجم – صفحه 133

 

پیوند به دیگر وبگاه ها

 

خواندن 1050 دفعه