عملیات های سال هفتم جنگ

عملیات های سال هفتم جنگ

همانطوریکه انتظار میرفت علی رغم پیروزی نظامی ایران در تصرف فاو توازن سیاست بین المللی به طرف عراق متمایل شد و خطر پیروزی ایران در جنگ متحدان عراق را بر ان داشت تا با حمایت بیشتر از عراق از ادامه روند پیروزی های ایران ممانعت بعمل اورند. همچنین سال هفتم جنگ در شرایطی اغاز شد که نبرد های زمینی بصورت محدود از دو طرف گسترش یافته و جنگ با دامنه و وسعت بیشتری در شهر ها و حمله به نفت کش ها در خلیج فارس پیگیری میشد. تدارک یک نبرد سنگین در منطقه جنوب اندیشه طراحان نظامی را به طرف بصره متمایل نمود منطقه شرق بصره از ابتدای جنگ با عملیات نصر مورد توجه قرار گرفت  و در طول شش سال گذشته عملیات های متعددی صورت پذیرفت که هیچکدام بصره را تهدید نکرده بود توجه عراق به حفظ مواضع زمینی در خاک خود بویژه بصره قابل تامل بود و این نکته میتوانست مورد توجه قرار گیرد که چنین نشد. سپاه یکصد هزار نفری محمد ص با تبلیغات قابل توجهی به جبهه اعزام گردید همه تبلیغات جنگی مبنی بر سال سرنوشت بودن جنگ بود اذهان عمومی به شدت امادگی پذیرش صلح و توقف جنگ را داشت ولی توازن سیاسی به نفع عراق و عدم دستیابی به موقعیتی جهت یک صلح شرافتمندانه هیچ زمینه ای را برای پذیرش مذاکرات صلح را به همراه نداشت.بر این اساس در منطقه ام الرصاص عملیات کربلای4  اغاز شد ولی به دلایل مختلفی که فقط یک دلیل ان بیان شده است (اگاهی کامل عراق از عملیات) عملیات در همان ابتدا متوقف گردید و هیچ دست اوردی را به همراه نیاورد یگان های متعدد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در منطقه سومار اماده عملیات کربلای 5 بودند با توقف عملیات سپاه در جنوب از انجام عملیات خود داری کردند . اصرار و فشار سپاه برای استفاده از نیروی داوطلبی که اماده بازگشت به خانه بود سبب شد تا دوباره منطقه شلمچه برای تهدید بصره مورد توجه قرار گیرد و سپاه به دنبال عدم موفقیت در کربلای 4 عملیات خود را به نام کربلای 5 در منطقه شلمچه اغاز کرد ناگزیر یگان های اماده ارتش در منطقه غرب که بدلیل حضور طولانی و اشکار شدن معابر و تاکتیک های انتخاب شده برای حمله امادگی لازم را نداشتند برای حمایت از عملیات کربلای 5 در منطقه جنوب عملیات کربلای6 را اغاز کردند گستردگی حضور نیروهای ارتش در غرب باعث شد تا با زمینگیر شدن نیروهای عراقی فرصت لازم برای نیروهای حمله کننده در شلمچه ایجاد شود. یگان های سپاه توانستند با حمایت توپخانه ارتش ، نیروی هوایی ، هوانیروز ، و تلاش فوق العاده یگان های پل از نهرهای متعدد شلمچه عبور کرده و هرچند به بصره دست نیافتند ولی منطقه شلمچه را  بطور محدود تصرف تمودند. با به بن بست رسیدن جنگ در جبهه زمینی صحنه خلیج فارس شاهد حضور مستقیم امریکا شد. جنگ شهرها و نفت کش ها به شدت ادامه یافت و علی رغم اینکه هیچ روزنه  ای برای پایان جنگ نبود ولی به نظر میرسید به دلیل طولانی شدن جنگ امیدها برای پایان یافتن جنگ بیشتر شده است 59 عملیات کوچک و بزرگ افندی و پدافندی نتیجه تلاش نیروهای ایران در سال هفتم جنگ بود نیروی زمینی ارتش برای رهایی یگان های خود پدافند مناطق محدودی در شلمچه جزایر مجنون و فاو و... را با همکاری سپاه بر عهده گرفت و در بقیه مناطق مستقلا در مقابل عراق پدافند میکرد . این تحرکات در شرایطی انجام میشد که هیچ کشوری حاظر به فروش تسلیحات و تجهیزات به ایران نبود ولی عراق در سال هفتم به شدت تجهیز شده و نیروهای خود را افزایش داده بود. تعداد یازده عملیات در این بخش با نقشه و توضیحات مربوطه ارائه شده است.

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی عملیات های نطامی ایران عملیات های سال هفتم جنگ