پدافندی طلائیه کوشک

عملیات پدافندی طلائیه – کوشک

1367/04/04

با تداوم عملیات های عراق و باز پس گیری مناطق در تصرف ایران ، وضعیت عمومی مناطق عملیاتی جنوب در نیمه اول سال 1367 چندان مناسب نبود و دشمن با استفاده از توان فوق العاده بدست امده در افزایش نیرو و ادوات جنگی و بهره گیری از بحران موجود در منطقه ، نه تنها از مواضع دفاعی بیرون امده و اقدام به باز پس گیری خاک خود مینمود بلکه با استفاده از سازمان رزم رزمندگان ایرانی ،  قصد تعرض و ادامه عملیات به داخل خاک ایران را داشت هجوم عراق در محور طلائیه به کوشک در چهارم تیر ماه سال 1367 اغاز گردید و پنج روز به طول انجامید یگان های حمله کننده عراقی همان یگان هایی بودند که در همین روز جزایر مجنون را باز پس گرفته و مواضع لشکر92 زرهی اهواز از نیروی زمینی ارتش را مورد هجوم قرار دادند به نظر میرسید که عراق چهار هدف عمده را در عملیات خود از اول تیر ماه دنبال میکرد:

*- پیش روی به داخل خاک ایران

*- گرفتن اسیر برای مذاکرات صلح

*- رسیدن به اهداف خود در روزهای اول جنگ

*- وارد کردن ایران به پذیرش قطع نامه 598

سرلشکر شهید محمد علی شفیعی از افسران نیروی زمینی ارتش در این محور و این تاریخ به شهادت رسید.


نتیجه:

*- دشمن در روزهای اولیه از موضع نیروهای ایرانی عبور کرده و حتی تا جاده اهواز – خرمشهر پیشروی نموده و بعد از جمع اوری اسرا و غنائم به موضع خود در نوار مرزی عقب نشینی کرد

*- در این نبرد نابرابر خسارات قابل توجهی به تجهیزات و ادوات جنگی عراق وارد امد که گزارشی از ان بدست نیامده است.


منبع :

اطلس نبردهای ماندگار / عملیات های نیروی زمینی در هشت سال دفاع مقدس / چاپ پنجم – صفحه 154

 

خواندن 1015 دفعه