آفندي والفجر8

عمليات آفندي والفجرهشت

1364/11/20

منطقه عملياتي جنوب در مسير جاده آبادان به اروندكنار در ساحل شرقي و غربي رودخانه اروند رود، از ابتداي جنگ تقريباً مسكوت مانده و تنها آتش هاي پراكنده از دو طرف در آن اجراء مي گرديد. عدم موفقيت كامل در منطقه شرق دجله براي دست يابي به محورهاي منتهي به بصره و تهديد و تصرف اين شهر توسط نيروهاي ايراني، نظر كارشناسان خودی را به سمت استفاده از منطقه اروندكنار و شهر فاو جهت تهديد بصره از جنوب متمايل نمود، ولي  موانع بزرگي مانند رودخانه اروند با جزر و مدهاي بسيار شديد و كمبود وسايل و تجهيزات عبور از رودخانه و نياز به عبور دادن حجم بسيار بالاي تجهيزات از اين رودخانه و احتمال پذيرش تلفات و ضايعات سنگين، باعث گرديد تا بدست آوردن راهي مناسب براي اجراي عمليات زمان قابل توجهي را به خود اختصاص دهد. سرانجام عمليات والفجر 8 طراحي و با رمز يا فاطمه الزهراء (س) در سه محور اجراء گرديد.

محور نخست : در منطقه اروندكنار جهت تصرف شهر فاو و حركت از جاده ابوالخصيب به طرف بصره به عنوان تك اصلي، در اين محور نيروهاي غواص و قايق سوار به عنوان خط شكن به دشمن،يورش برده و نيروهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران شامل يگانهاي نصب پل، قرارگاه رعد نيروي هوايي و قرارگاه هوانيروز به همراه بيش از 50 گردان توپخانه شامل نزديك به 1000 قبضه توپ، آتشي را بر روي دشمن اجراء نمودند كه در طول هشت سال دفاع مقدس بي سابقه بود.

محور دوم : در منطقه شلمچه تك پشتيباني محدودي توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

در محور سوم : از شلمچه تا كوشك در امتداد 50 كيلومتري خط جبهه بيش از 5 لشكر،نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران در واقع يك تك پشتيباني مهم و عمليات انتحاري بسيار بزرگ را به نمايش گذاشتند. عملياتي كه هر چند نتوانست به تصرف خطوطي از دشمن منجر گردد ولي به استناد مدارك زير موفق شد ضمن به اشتباه انداختن عراق در تشخيص محل تك اصلي در آغاز عمليات، بار سنگين پاتك هاي عراقي را در روزهاي اوليه موفقيت عمليات در منطقه اروندكنار و فاو كاهش داده و موجب شود كه نيروهاي ايراني بتوانند سرپل تصرفي خود را در منطقه بين اروند كنار و خور عبدالله تثبيت نمايند.

*- يكي از مسئولين توجيه سياسي ارتش عراق در 14/1/1364 كمتر از يك هفته قبل از شروع عمليات والفجر 8 طي مصاحبه اي در پاسخ به خبرنگارِ "راديو مونت كارلو" اظهار داشت: حمله اصلي ايراني ها به منظور قطع جاده بصره_بغداد و ايجاد شكاف بين سپاههاي 4 و 6 در منطقه هوالهويزه صورت خواهد گرفت.

*- يكي از مسئولين اطلاعاتي ستاد كل ارتش عراق چند روز قبل از شروع عمليات والفجر 8 در بازديد از جبهه فاو و در جمع فرماندهان عراقي اظهار كرد: در منطقه غرب اروند تهديدي از سوي ايران وجود ندارد، لذا ممكن است تعدادي يگان علاوه بر آنچه تاكنون از اين منطقه برداشت شده است از منطقه به سپاه 6 در شرق دجله اختصاص يابد.

*- سرلشكر ماهر عبدالرشيد،فرمانده سپاه 3 عراق مستقر در جبهه شرق بصره حتي در تاريخ 26/1/64 يعني يك هفته بعد از عمليات والفجر 8 و تصرف شهر فاو _توسط نیروهای ایرانی _اظهار داشته است: تك اصلي نيروهاي ايراني در روزهاي آينده در منطقه هورالهويزه انجام خواهد شد و لذا از ارسال و اعزام نيرو به منطقه فاو جلوگيري مي كند.

*- اطلاعات بدست آمده از اسراي عراقي عمليات والفجر 8 نيز اين مطلب را تاييد مي كند كه ارتش عراق استعداد قابل توجهي از يگانهاي خود را تا شروع عمليات والفجر 8 از جبهه فاو كه به مسئوليت سپاه 7 اداره مي گرديد برداشت نموده و به شرق دجله جهت تقويت اعزام نموده است.


نتیجه:

*- در محورهاي پشتيباني هدفهاي زميني تأمین نگرديد ولي اهداف كلي كه موفقيت تك اصلي بود بطور كامل بدست آمد.

*- حدود 30 كيلومتر مربع از خاك ميهن اسلامي و حدود 770 كيلومتر مربع از خاك عراق آزاد شد و ارتباط عراق با آبهاي آزاد قطع گرديد. شهر فاو آزاد شد و اسكله هاي فاو به تصرف درآمد و نيروهاي ايراني در 20 كيلومتري بندر ام القصر مستقر شدند.

*-  17000 نفر كشته و 25000 نفر زخمي و 2500 نفر اسير، تلفات انساني نيروهاي عراق بود كه تعداد قابل توجهي از افسران ارشد عراقي جزء اين نفرات بودند.

*- انهدام 600 دستگاه تانك و نفربر، 500 دستگاه خودرو، 150 عراده توپ ضد هوايي، 30 ناوچه جنگي و 10 فروند لنج شناور ،70 هواپيما و 10 فروند بالگرد از جمله ضايعات عراق بود.

*- آمار غنائم نيز شامل 120 دستگاه تانك و نفربر، 170 دستگاه توپ ضدهوايي،خمپاره انداز و 20 عراده توپ صحرايي به همراه مقادير زيادي وسايل مخابراتي و تجهيزات نظامي و رادارهاي مختلف بود.


منبع :

اطلس نبردهای ماندگار / عملیات های نیروی زمینی در هشت سال دفاع مقدس / چاپ پنجم – صفحه 118

 

پیوند به دیگر وبگاه ها

 

خواندن 1017 دفعه