عملیات های سال ششم جنگ

عملیات های سال ششم جنگ

چهار سال از جنگ بعد از فتح خرمشهر در حالی سپری شد که تغییر موازنه سیاسی نظامی مورد انتظار بدست نیامد و در مقابل هر اقدام ایران حامیان عراق با ارسال حمایت های گسترده مادی و معنوی دشمن را به حدی از قدرت نظامی رسانده بودند که برای حمایت کنندگان نیز سخت شگفت انگیز مینمود. عراق در حال دستیابی به تکنولوژی ساخت و مونتاژ سلاح های پرقدرت بود . اطلاعات بسیار دقیقش را از مواضع نیروهای ایران از هواپیماهای اواکس در عربستان دریافت میکرد و با این وضعیت به فکر دفاع متحرک افتاد. مسئولین و فرماندهان ایران نیز جهت حمایت همه جانبه از جنگ و تدارکات و پشتیبانی یک نبرد بزرگ علیه عراق هم عقیده نبودند. فکر پایان جنگ به هر شکلی مطرح شده بود بر این اساس ضمن انجام عملیات های محدود برای سردرگم کردن عراق از  تلاش اصلی ایران طرح عبور از رودخانه اروند و تصرف فاو تصویب شد و به اجرا در امد. از طرف دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در منطقه فاو تلاش اصلی را با حمایت همه جانبه نیروی هوایی و هوانیروز و صدها قبضه توپ و امکانات ضد تانک،نیروی زمینی ارتش انجام می داد به این نتیجه رسیده بود که برای انجام یک عملیات باید از تمام عوامل موثر در یک عملیات استفاده کند و لذا مهندسی ، اتش ، سخت گیری ، تامین ، مورد توجه قرار گرفت و حتی به تعبیر فرمانده سپاه در مصاحبه راویان جنگ ساده اندیشی هم کنار گذاشته شد. رویکرد و توجه به قوانین و اصول رزم که ارتش از ابتدا به ان تاکید میکرد موجب شد تا نتایج مطلوبی در صحنه نظامی و روی زمین نصیب جمهوری اسلامی ایران شود. عملیات والفجر8 در در اواخر سال 1364 در منطقه فاو صورت گرفت از اهمیت ویژه ای برخوردار بود که بطور مفصل توضیحات لازم در شرح عملیات مذکور امده است ولی تصرف فاو و نشان دادن نقطه قوت جمهوری اسلامی ایران بر خلاف انتظار نتوانست نظر مجامع بین المللی را برای فشار به عراق و تصویب قطعنامه ای که خواسته های ایران را لحاظ کند جلب نماید. بلکه اجماع بین المللی بر این قرار گرفت که با حمایت بیشتر از عراق از رسیدن جمهوری اسلامی ایران به اهدافش در جنگ ممانعت به عمل اوردند. 42 عملیات افندی و پدافندی کوچک و بزرگ تاریخ ثبت شده سال ششم جنگ است که از این تعداد 11 عملیات با نقشه عملیات و توضیحات مربوطه در این صفحه ارائه میگردد.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی عملیات های نطامی ایران عملیات های سال ششم جنگ