والفجر مقدماتی

عملیات آفندی والفجر مقدماتی

1361/11/17

بعد از عملیات بیت المقدس، استراتژی،ایران از «تثبیت دشمن و آزادسازی مناطق اشغالی » به «تنبیه متجاوز و وادار کردن عراق به پذیرش کلیه شرایط بر حق جمهوری اسلامی ایران» تغییر یافت.بدنبال این تغییر استراتژی، عملیاتهای رمضان در تیرماه 1361 و محرم در آبانماه 1361 انجام گردیدند، ولی شواهد و قرائنی از طرف عراق مبنی بر پذیرش شرایط ایران مشاهده نشد. بدلیل عدم انجام هر گونه فعالیت در منطقه فکه بعد از عملیات فتح المبین از طرف ایران، عراق،سپاه چهارم خود را با حداقل نیرو جهت بازسازی در این منطقه مستقر گرداند، ولی بعد از موفقیت عملیات محرم، دشمن نیروهای خود را در آن منطقه تقویت کرده و اقدام به ایجاد موانع و میادین مین به شکل بسیار وسیع نمود.بیش از دو ماه بحث در مورد انتخاب هدف و شیوه هجوم به عراق، بین ارتش و سپاه، بیش از دو ماه به طول انجامید. عمده اختلاف اینگونه بوده است که مسئولین سپاه به اجرای عملیات نفوذی از طریق زمین های رملی بین طاووسیه و شمال چزابه تاکید داشتند، در حالی که کارشناسان و متخصصان نظامی نیروی زمینی ارتش، اجرای این عملیات را بدون تصرف ارتفاعات فوقی (جبل فوقی) بدون نتیجه می دانستند.نظر فرماندهان ارتش مورد قبول واقع شد ولی به دلیل شتاب جهت تاثیرگذاری بر اجلاس قریب الوقوع کشورهای غیر متعهد در بغداد و جلوگیری از برگزاری آن و نبودن زمان مورد نیاز جهت لحاظ کردن جبل فوقی در طرح عملیاتی، سر انجام بدون در نظر گرفتن ملاحظات و حقایق تاکتیکی مطرح شده در جلسات شور ستادی مشترک، طرح عملیاتی والفجر مقدماتی مورد تصویب قرار گرفت و این عملیات در 17 بهمن ماه سال 1361 با رمز یا الله، یا الله، یا الله، در منطقه شمال چزابه، به اجرا در آمد و بعد از چهار روز تلاش بدون نتیجه پایان یافت.در این عملیات ارزش و اهمیت توجه به قواعد و اصول رزم بسیار روشن شد، تجربه ای که در طول این مدت کمتر مورد استفاده قرار گرفت.چند تن از فرماندهان سپاه از جمله حسن باقری و مجید بقائی در آستانه این عملیات به شهادت رسیدند. در این عملیات 58 بالگرد به کار گرفته شد تا با 1077 ساعت پرواز در قالب 1362 سورتی 1159 نفر مجروح تخلیه ، 1563 رزمنده را هلی برن و 14 تن بار را جا به جا کردند.


نتایج:

*- در مرحله اول، نیروهای تامینی دشمن منهدم و مواضع اولیه آنها آزاد گردیده و عمق مواضع نیز مورد نفوذ قرار گرفتند، ولی به دلیل آتش شدید و حرکت یگان های زرهی،عراق، مواضع تصرفی تثبیت نشدند و نیرو های خودی به مواضع اولیه بازگشتند.

*- تعداد 113 نفر از دشمن به اسارت در آمده و حدود 2500 نفر از آن ها نیز کشته و مجروح شدند.

*- تیپ های 11 زرهی و 77 پیاده، یک گردان از تیپ 55، یک گردان کماندویی و دو گردان از ارتش خلق عراق منهدم گردیدند.


منبع :

اطلس نبردهای ماندگار / عملیات های نیروی زمینی در هشت سال دفاع مقدس / چاپ پنجم – صفحه 86

 

پیوند به دیگر وبگاه ها

 

خواندن 1298 دفعه