عملیات های سال سوم جنگ

عملیات های سال سوم جنگ

با توقف نیروهای ایرانی در عملیات رمضان در اواخر سال دوم جنگ و ادامه دگرگونی اوضاع سیاسی منطقه جنگ به مرحله ی یک تصمیم گیری بسیار دشوار رسید هر چند این تصمیم گیری بعد از فتح خرمشهر مطرح شده بود ولی با عدم موفقیت عملیات رمضان بیشتر مورد توجه قرار گرفت . تصمیم ادامه یا توقف جنگ بطور جدی مورد بحث واقع شد و نهایتا تفکر ادامه نبرد و ورود به داخل خاک عراق برای تصرف مواضع مهمی که به استناد ان بتواند عراق را به شکل مناسب به پای میز مزاکره بکشاند پیروز گردید. لذا عملیات رمضان فورا طراحی و اجرا شد عملیاتی که علی رغم وجود تمام عوامل پیروزی به دلیل نادیده انگاشتن وضعیت دفاعی عراق در داخل خاک خودش هیچگونه موفقیتی را به همراه نیاورد. حضور عراق در بخش هایی از منطقه غرب در خاک ایران و لزوم گسترش نبرد و تفکیک میان قوای عراق طراحان نظامی را به سمت انجام عملیات در سومار و ارتفاعات حمرین متوجه کرد و نهایتا در مهران و سرانجام در مریوان عملیات های موفقی انجام شد. اما تداوم و اصرار انجام عملیات در خاک عراق و تهدید بصره دو عملیات بسیار گسترده را در منطقه فکه موجب گردید که هردو بدون موفقیت پایان یافت عملیات والفجر مقدماتی را سپاه و عملیات والفجر 1 را ارتش طراحی و اجرا کردند همانطوری که گفته شد نکته ای که در میان تصمیم گیری ها مورد توجه قرار نمیگرفت مشابه قرار دادن وضعیت نیروهای عراقی در خاک ایران و سال دوم جنگ و در خاک خودش در سال سوم جنگ بود. عراق و استکبار جهانی هرگز اجازه نمیدادند و ندادند که ایران بتواند جای پای مهمی را در خاک عراق بدست اورد و حتی اگر این کار انجام میشد به هر قیمتی این جای پا را از ایران باز پس میگرفتند که عملا نیز چنین شد. از طرف دیگر شرایط اعلان شده مجامع بین المللی برای توقف جنگ نیز برای ایران به هیچ وجه قابل قبول نبود پس دو راه کار اساسی پیش رو قرار داشت:

 

۞ تغییر شرایط اعلان شده برای توقف جنگ با دیپلماسی سیاسی که بسیار سخت می نمود و فضای درون کشور نیز موافق با این اقدام نبود.

 

۞ ادامه جنگ و گشودن راهی برای نفوذ به خاک عراق که با توجه به وضعیت اجتماعی حاکم بر اوضاع روانی جنگ این راه کار انتخاب و ادامه یافت . نیروی زمینی ارتش ضمن بر عهده داشتن مسئولیت بیش از هزار کیلومتر مواضع پدافندی و مشارکت در عملیات های مشترک با سپاه اماده می شد تا بتواند به تنهایی نیز عملیات های کوچک و بزرگی را طراحی و اجرا نماید. سال سوم جنگ شامل نه عملیات افندی در تمامی خطوط درگیری بود در این سال عراق هیچگونه تحرکی برای حمله به مواضع ایران ازخود نشان نداد . نه عملیات سال سوم بصورت مفصل با نقشه های مربوطه در این صفحه معرفی شده است.

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی عملیات های نطامی ایران عملیات های سال سوم جنگ