حسین تقی زاده

حسین تقی زاده
  • نام و نام خانوادگی: حسین تقی زاده
  • تاریخ تولد: 00
  • تاریخ شهادت: 00
  • محل شهادت / نام عملیات: 00
  • استان / شهرستان / شهر ، روستا: مازندران / بهشهر / زاغمرز
  • نام گلزار / قطعه ، ردیف ، شماره: ...
خواندن 1680 دفعه