انضباط نظامی

«انضباط» به معنی سعی تمام در حفظ چیزی؛ سامان گرفتن، پیوستگی، عدم هرج و مرج و پیروی کامل از دستورات نظامی و آراستگی ظاهر، و معادل انگلیسی آن واژه دیسیپلین (DISIPLIN) به معنی مرید و مقلد است. انضباط دارای دو جنبه است:

الف ـ جنبه معنوی   ب ـ جنبه ظاهری

 

جنبه معنوی انضباط:جنبه معنوی انضباط در اثر ایمان و اعتقاد به خدا و مبانی دین مبین اسلام و انجام فرائض دینی و پایبند بودن به احکام و ارزش های اخلاق اسلامی، احساس مسئولیت، اعتقاد به منطقی و عادلانه بودن مقررات و اعتقاد (یا اعتماد) به فرماندهان، رؤسا و مدیران و همکاران در پرسنل به وجود می آید. به طوری که اگر تمام نظارت ها برداشته شود جنبه معنوی انضباط همچنان پا بر جا و برقرار می ماند. جنبه معنوی انضباط، پایه و اساس تربیت نیروهای مسلح مکتبی، فداکار و وظیفه شناس را تشکیل می دهد. بنابراین، نظم و انضباط قفس آهنینی نیست که اراده و اختیار را از انسان سلب کند و او را از جهان معنویت تهی سازد، بلکه نهرهایی سرچشمه گرفته از آموزه های دینی و معنوی است که نهال های تشنه کام را از زلال جام خود سیراب می کند. امام خمینی(ره) نیز یگان هایی را شایسته آمادگی دفاعی حفاظت از کشور و دستاوردهای انقلاب می دانستند که توانسته باشند علاوه بر آراستگی ظاهری، به نظم معنوی و باطنی هم خود را مجهز کرده باشند. در نظام حاکمیت دینی اکثر عناوین و مسئولیت ها از اعتبار دینی و پشتوانه معنوی برخوردارند؛ به عنوان مثال اطاعت از فرمانده در نیروهای مسلح اسلامی لازم و واجب است، زیرا از نظر سلسله مراتب فرماندهی به رأس هرم مدیریت نظام یعنی ولی فقیه متصل می گردد. پس اعتقاد به ولایت فقیه و نظام ولایی است که نیروها را به اطاعت از دستورات فرماندهان و مسئولان ترغیب می کند.در نتیجه رفتار منظم و دقیق یک نظامی نشانگر انگیزه عمیق و معنوی اوست و صفای باطن و آراستگی جان به فضایل است که او را در محیط کار مظهر تلاش و نظم می سازد. پس معتقدترین و مؤمن ترین فرد نظامی، با انضباط ترین و منظم ترین انسان است.

 

آثار دفاعی و نظامی انضباط معنوی

1. افزایش توان رزم در نبردهای کلاسیک یا جنگ های نامتقارن؛

2. ایجاد قدرت بازدارندگی از تهاجم دشمن (دشمنان معمولا از رویارویی با نیروهای مسلح با انگیزه قوی ایمانی خودداری می کنند)؛

3. تأثیر گذاری اقتدار معنوی و سیاسی نظامی در معادلات منطقه از نظر نظامی؛

4. خنثی سازی طرحها و برنامه های جنگ روانی دشمن؛

5. مسدود شدن توان جاسوسی دشمن در بهره گیری از نیروهای داخلی.

خواندن 4798 دفعه