افندی تپه چشمه (1)

عملیات افندی تپه چشمه یک

1360/01/15

همزمان با انجام عملیات کانال هندلی در جنوب غربی رودخانه کرخه توسط نیروهای ایرانی یک گردان از لشکر 21 حمزه نیروی زمینی ارتش ایران در منطقه غربی این رودخانه جهت توسعه سرپل غرب کرخه وارد عمل شد و سربازان ایرانی پس از یک روز نبرد سنگین توانستند اهداف تعیین شده را تصرف  نموده و دشمن را به عقب برانند انجام این عملیات که توسعه قابل ملاحظه ای به سرپل غرب رودخانه داد اقدام بسیار مناسبی بود تا نیروی بیشتری در منطقه سرپل تجمع نماید.


نتیجه:

*- نیروهای ایرانی بخشی از تپه های مشرف به دشت جنوبی را در منطقه غرب رودخانه کرخه به نام تپه چشمه تصرف کرده و قسمتی از جاده پل کرخه – عین خوش را در کنترل خود قرار دادند.

*- بیش از یکصد نفر از عراقی ها کشته و زخمی شدند و تعداد هفت نفر نیز به اسارت در امدند

*- انهدام بیست دستگاه تانک و پنج دستگاه نفربر و انهدام گردان یکم پیاده مکانیزه تیپ 24 به میزان سی درصد ضایعات وارد شده به عراقی ها بود


منبع : اطلس نبردهای ماندگار / عملیات های نیروی زمینی در هشت سال دفاع مقدس / چاپ پنجم – صفحه 45

خواندن 810 دفعه