کلینه و سید صادق (2)

عملیات آفندی کلینه و سید صادق دو [1359/12/15]

بدنبال ایجاد تحرک در جبهه های ایران و ایجاد روحیه تهاجمی در نیروها و کسب موقعیت برتر در مقابله با عراق و به دلیل عدم موفقیت کامل عملیات کلینه و سید صادق در مرحله اول، لشکر 81زرهی از نیروی زمینی ارتش ایران با همراهی تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران، مرحله دوم عملیات کلینه و سید صادق را در منطقه عمومی سر پل ذهاب اجرا نمود.تیپ سوم این لشکر در 15 اسفند ماه 1359ماموریت یافت آبادی های کلینه و سید صادق و ارتفاع کوره موش را تصرف نماید . عملیات در موعد مقرر آغاز گردید و پس از یک روز نبرد سنگین ، نتایج زیر حاصل شد.


نتیجه:

*-  آبادی کلینه و تپه 577 توسط رزمند گان اسلام آزاد شد .

*- تعداد80 نفر کشته ،150 نفر زخمی و 58 نفر اسیر، مجموع تلفات انسانی عراق بود

*- هفت دستگاه تانک و نفربر و 2 کامیون حامل مهمات و مقادیری تجهیزات از جمله ضایعات دشمن به شمار می رود.   


منبع :

اطلس نبردهای ماندگار / عملیات های نیروی زمینی در هشت سال دفاع مقدس / چاپ پنجم – صفحه 41

 

پیوند به دیگر وبگاه ها

 

خواندن 898 دفعه