دوربین دید در شب

دوربین دید درشب اصطلاحاً به تجهیزاتی گفته می‌شود که امکان دیدن در تاریکی را فراهم می‌کند.

با این تجهیزات عملاً می‌توان فردی را که در فاصله ۲۰۰متری در تاریکی مطلق ایستاده است؛ مشاهده کرد.

 

رهنمود : در ایجاد و به‌روزرسانی این پرونده کوشا باشید


دوربین دید در شب تی.وی.ان/28

 

خواندن 3189 دفعه