ذوالقدر-محمد باقر

نام و نام خانوادگی : (سرتیپ) محمدباقر ذوالقدر

 

فرمانده قرارگاه برون مرزی رمضان در دوران جنگ.

رابط عملیاتی اصلی با نیروهای مسعود بارزانی و جلال طالبانی در دوران جنگ.

جانشین فرمانده کل سپاه در دوران دولت خاتمی.

مشاور رییس قوه قضاییه

خواندن 2544 دفعه