شهرستان قصر شیرین‏

شهرستان قصر شیرین‏ (0)

شهرستان قصرشیرین از شهرستان‌های استان کرمانشاه ایران است. مرکز این شهرستان شهر قصرشیرین است. سومار دیگر شهر آن است. شهرستان قصرشیرین از شمال و غرب به کشور عراق از جنوب به استان ایلام از شرق به شهرستان‌های سرپل ذهاب و گیلانغرب محدود می‌شود. جمعیتی از مردمان قصرشیرین، بخش سومار ودهستان نصر آباد از ایل کلهر ایوان غرب می باشند.شهرستان قصرشیرین بر سر راه اصلی تهران- بغداد قرار داشته و از قدیم آباد بوده‌است. مشهورترین اثر باستانی آن چهارطاقی است. آثار عمارتی معروف به عمارت خسرو در این شهر وجود دارد که از آثار باستانی ایران است. مردم قصرشیرین کرد زبان هستند. شهرستان قصرشیرین با داشتن ۱۸۶ کیلومتر مرز مشترک با عراق دارای دو مرز رسمی پرویزخان و خسروی می‌باشد که مرز رسمی پرویزخان با اقلیم کردستان عراق و مرز خسروی با حوزه عربی عراق هم مرز است. [نیازمند منبع]

 

اسم قصرشيرين بيشتر از هرچيز عشق را در ذهن آدم زنده مي كند. آن هم نه از اين عشق هاي سه كيلو صدتوماني. عشقي به بلنداي عشق فرهاد. فكر مي كني صداي تيشه هاي فرهاد است كه در شهر مي پيچد و هنوز عشوه گري هاي شيرين. اگر از مردم در مورد دهة 60 بپرسي هم همه از عشق مي گويند. مي گويم عشق فرهاد؟ مي خندند. اين است قصرشيرين: قبل از شروع رسمي جنگ و آن موقع كه عراق در فكر حمله كردن يا نكردن به ايران بود سر توپ هايشان را گرفتند سمت قصرشيرين و شروع كردن به كوبيدن شهر. يعني قصرشيرين از خردادماه كه حملة آزمايش و طرح كاد ارتش عراق بود زير توپ و موشك بود. هر روز گلوله ها و بمب ها به سمت شهر شليك مي شد و هربار قسمتي از شهر تخريب، تا اينكه آخر شهريورماه، جنگ به صورت رسمي شروع شد. در همان دو ـ سه روز اول عراقي ها به قصرشيرين رسيدند. گرچه مقاومت مردم شهر و نيروهاي نظامي با عقب نشيني مقطعي آنان همراه بود، ولي بعثي ها با حمله از محورهاي ديگر شهر را محاصره كردند. ريختند توي شهر، مردم را اسير كردند، نيروهاي انقلابي را دار زدند، از زنان و بچه ها به عنوان نيروهاي خدماتي بهره جستند و ناگوارتر از همه اينكه به زنان و كودكان... در شهر گروهي پنج نفره به صورت چريكي با عراقي ها جنگ مي كردند كه پس از سقوط كامل شهر در چهارم مهرماه رفتند به سمت ارتفاعات «بازي دراز». اين پنج نفر حدود صد زن و كودك را هم از جهنمي كه عراقي ها درست كرده بودند نجات دادند. قصرشيرين 21 ماه در تصرف كامل عراقي ها بود كه شكست هاي مكرر ارتش عراق در منطقة جنوبي، باعث عقب نشيني سراسري آنها شد. از آنجا كه هر كسي دوست دارد در هر زمان و فرصتي ويژگي هاي برجسته اش را به رخ بكشد، عراقي ها هم شرارت خود را در عقب نشيني به طور كامل نشان دادند. آنها تمام شهر را به جز «مسجد مهديه» تخريب كردند و بيمارستان نوساز قصرشيرين را با مواد منفجره فرستادند هوا. اما مهم شهر بود كه حالا دست ما بود. بعد از امضاي قطعنامه و به منظور پشتيباني از عمليات منافقين، عراق يك بار ديگر قصر شيرين را تصرف كرد، ولي باز هم با شكست نيروهايش مجبور به عقب نشيني شد. قصرشيرين قبل از شروع جنگ و بعد از قطعنامه درگير جنگ با عراق بود و در تمام اين مدت صداي تيشة فرهاد بود كه مي آمد. [نیازمند منبع]

شما اینجا هستید: صفحه اصلی سرزمین نور مناطق عملیاتی غرب شهرستان قصر شیرین‏