جاده پیروزی

جاده پیروزی (0)

جاده پیروزی جاده ای پانزده کیلومتری است که از شمال تپه های الله اکبر و تپه سبز شروع میشد و تا منطقه ای موسوم به چاه اب در نزدیکی تنگه صعده در چهار کیلومتری شمال شرق تپه سبز که در گذشته شتربانان از ان بهره برداری میکردند ادامه داشت. جهاد سازندگی استان سمنان به سرپرستی برادر حسین بیگی و مدیریت اجرایی مهندس علی ابادی و میری به منظور تسهیل تردد خودروهای سبک و زرهی در عملیات طریق القدس و سهولت دسترسی به دیدگاه های اول تا سوم این جاده تکمیل و نه کیلومتر دیگر در داخل رمل توسعه یافت به نحوی که عملیات احداث ان از دهه دوم ابان ماه اغاز و در مدت 21 روز به اتمام رسید. در این مدت هشتاد کامیون بدون وقفه خاک را از تپه های شحیطه حمل کرده و در مسیر تعیین شده بر روی رمل ها میریختند و ماشین های جاده سازی انها را پخش و در رمل میکوبیدند

 

برای سهولت حرکت تپه های بلد رملی بریده شده و برای جلوگیری از ریزش تپه ها با حصیر و  هزاران کیسه شن دیواره سازی شده بود و همچنین برای مشخص بودن مسیر و ممانعت از انحراف خودروها به فاصله هر صد متر فانوس های کوچکی اویخته شده بود که به همین علت این جاه به جاده فانوس نیز معروف شد. در انتهای این جاده باند فرودگاه بالگرد نیز طراحی شده بود . شهید صیاد شیرازی به علت نقش و تاثیر این جاده در عملیات طریق القدس نام این جاده را جاده پیروزی گذاشت.

 

منابع:

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 150