تپه های نبعه

تپه های نبعه (0)

تپه های رملی نبعه در شمال شهر بستان و در دو کیلومتری شمال غرب چزابه قرار دارد و ارتفاع مرتفع ترین آنها حدود 65 متر است.اطراف این تپه ها دشت وسیعی از شن های روان قرار دارد و جنس زمین این منطقه به گونه ای است که در مواقع خشکی بسیار نرم و به هنگام بارندگی های شدید و مواقعی که رودخانه ها طغیان میکنند، به صورت گل چسبنده و باتلاقی است و حرکت افراد و خودروها را در خارج از جاده محدود می کند. عملاً حرکات نیروهای عمل کننده در این مناطق محدود و متکی به جاده است. به هنگام خشکی حرکت در تپه های رملی به سختی مقدور است و برای عبور از این مناطق به تمهیدات و تجهیزات ویژه ای نیاز است. با شروع جنگ، دشمن این تپه ها را اشغال کرد و برای تسلط بر منطقه بر روی آن سنگرهای کمین احداث کرد. تپه های نبعه تا اجرای عملیات طریق القدس همچنان در اشغال دشمن باقی ماند. در آستانه عملیات فتح المبین در 17/11/1360 نیروهای عراقی با هدف  به تأخیر انداختن عملیات فتح المبین با حمله به تنگ چزابه حدود سیصد متر در عمق مواضع خودی رخنه کردند پس از ده روز گلوله باران نطقه در صدد برآمدند تا منطقه دارالشیاع –منطقه بازی که تانک و پیاده می تواند در آن عمل کند– را دور زده و به پشت مواضع رزمندگان نفوذ کنند. دشمن در این اقدام توانست سه تپه مسلط بر منطقه نبعه را که دارای ارزش نظامی بود تصرف کند. رزمندگان برای باز پس گیری این تپه ها پاتک محدودی را اجرا کردند و موفق شدند علاوه بر آنها حدود یک کیلومتر پیش روی کنند. اما دشمن این یک کیلومتر را دوباره تصرف کرد و تا اجرای عملیات مولای متقیان(ع) در تاریخ 1/12/1360 وضعیت در نبعه هیچ تغییری نیافت.

 

در این عملیات و در تپه های نبعه، دو گردان به فرماندهی شهید مصطفی ردانی پور از سپاه به طرزی غافل گیرانه از پشت مواضع دشمن وارد عمل شده و با تصرف خاکریز اولیه دشمن، تنگ چزابه را به طور موقت آزاد نمودند. از آنجا که حرکت نیروهای رزمی و زرهی در رمل سخت و غیر ممکن است لذا ارتش عراق گمان نمی کرد نیروهای ایرانی بتوانند از محور نبعه عملیاتی را سازماندهی کنند چرا که در غرب ارتفاعات میشداغ تا نوار مرزی تپه های رملی وسیعی وجود داشت که عبور از آنها بدون تجهیزات یا جاده سازی، بسیار مشکل بود. لیکن رزمندگان اسلام در جریان عملیات طریق القدس، نبرد چزابه و عملیات والفجر مقدماتی توانستند از آن عبور کنند و به دشمن یورش برند. به طور کلی گرفتن این عارضه حساس در طول جنگ به معنای تسلط کامل بر شرق تنگ چزابه بود نیروهای مهاجم از شمال این تپه ها می توانستند تنگه چزابه را دور زده و به شمال بستان دست یابند.

 


منابع

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 162 - 163

شما اینجا هستید: صفحه اصلی سرزمین نور مناطق عملیاتی جنوب تپه های نبعه