خیابان 40 متری

خیابان 40 متری (0)

خیابان چهل متری و فلکه فرمانداری خیابان چهل متری(آیت الله خامنه ای) خیابان اصلی و مرکزی خرمشهر است و از جاده شلمچه تا پل خرمشهر امتداد می یابد و تسلط بر آن به معنای تسلط بر خرمشهر است. در طول 35 روز جنگ و مقاومت خونین در خرمشهر همه ی نقاط و محله های این خیابان زیر آتش دشمن قرار داشت. دستیابی دشمن به کوی طالقانی که هم زمان بود با سقوط میدان کشتارگاه و بخشی از جاده کمربندی، نبرد در این محله را بسیار پیچیده کرد.

 

از تاریخ 24/7/1359 به بعد تا آستانه سقوط خرمشهر خونین ترین درگیری ها در این محدوده رخ داد، طوری که خرمشهر، خونین شهر نام گرفت.در این مدت مدافعان در خیابان چهل متری حماسه آفریدند و در مقابله سرسختانه خود یگان های نیروی مخصوص دشمن را تا کوی طالقانی عقب راندند. در 27/7/1359، 29/7/1359 و 2/8/1359 سه بار دیگر شهر تا آستانه سقوط رفت و مهاجمان به فلکه فرمانداری(معلم) رسیدند، اما رزمندگان فرمانداری را پس گرفتند. تا آنکه در 3/8/1359 دیگر توانی برای مقابله با دشمن باقی نماند و دستور تخلیه شهر صادر شد. به عبارت دیگر فلکه فرمانداری آخرین نقطه مقاومت در خرمشهر پیش از اشغال محسوب می شود.

 


منابع

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 32

شما اینجا هستید: صفحه اصلی سرزمین نور مناطق عملیاتی جنوب خیابان 40 متری