پل خیبر

پل خیبر (0)

در سال 1363 یگان های مهندسی رزمی سپاه با مشارکت جهاد سازندگی و وزارت صنایع سنگین وقت، در طرحی ابتکاری برای وصل کردن ساحل شرقی هورالهویزه به جزایر مجنون در طول 75 روز، اقدام به احداث پل خیبر به طول سیزده کیلومتر کردند که از سه راهی فتح آغاز و به جزایر مجنون رسیدند. طراحی پل حاصل مطالعات و کار شبانه روزی شهید مهندس بهروز پور شریفی و جهاد گران جهاد سازندگی و همکاری موثر وزارت سپاه و قرارگاه صراط المستقیم بود.

 

آنها ساخت قوطی های تو خالی به طول دو و نیم متر و عرض دو متر و ارتفاع چهل سانتیمتر و پر کردن آنها با یونولیت و اتصال آنها به هم، جاده ای شناور به طول سیزده کیلومتر و عرض چهارمتر احداث کردند که در عملیات خیبر و حفظ جزایر مجنون نقش بسیاری داشت و خودروهای سبک میتوانستند با سرعت 20 کیلومتر در ساعت از روی این پل عبور کنند.

 

دشمن هم هرجای پل را که منفجر می کرد، نیروهای جهاد قطعات را زیر آتش شدید دشمن جا به جا و دوباره بازسازی می کردند. از آنجا که پس از احداث جاده سید الشهدا(ع) دیگر نیازی به پل خیبر نبود، پل خیبر جمع آوری شد و قطعات آن در شمال هور و رود کارون مورد استفاده قرار گرفت. استفاده از چنین پلی و با چنین طولی در تاریخ جنگ بی سابقه است.

 

منابع:

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 180