پل نادری

پل نادری (0)

پل فلزی نادری که به جسر نادری ، پل  کرخه ، پای پل، پل سرخه نادری نیز معروف است در کیلومتر 20 جاده اندیمشک – دهلران و در شمال ابادی سرخه نادری و بر روی رودخانه کرخه قرار دارد. این منطقه در واقع پل ارتباطی استان های خوزستان-ایلام و شهرهای اندیمشک به دهلران محسوب میشود و جبهه های موسیان،عین خوش و دشت عباس را به یکدیگر متصل میکند. تصرف پل و عبور از ان برای دشمن نقطه عطفی در جنگ به شمار میرفت؛ چرا که این امکان را برای دشمن فراهم میساخت تا ارتباط خوزستان با استان های شمالی قطع و شهرهای اندیمشک و دزفول را در خطر سقوط قرار دهد و در نهایت از جبهه های جنوب و میانی و شمالی خوزستان مرکز استان را محاصره و در معرض سقوط قرار دهد.

 

دشمن متجاوز بر همین مبنا حرکت خود را در طول مسیر دهلران به اندیمشک و تصرف پل نادری و عبور از ان قرار داد و این پل محور اصلی هجوم لشکر10 زرهی ارتش عراق تعیین شد . در بعد الظهر روز پنجم جنگ با نزدیک شدن یگان های زرهی دشمن به ایم منطقه ، تخریب این پل با هدف ممانعت از نفوذ دشمن مورد بحث قرار گرفت اما به علت منحصر به فرد بودن این پل برای پشتیبانی و عقب نشینی احتمالی رزمندگان غرب کرخه ضمن ممانعت از تخریب پل ، بر ایجاد یک خط  پدافندی در این محور با محوریت نیروهای مردمی و تیپ 2 لشکر 92 زرهی ارتش تاکید شد.

 

با ورود لشکر پیاده 21 حمزه ارتش به این منطقه اولین عملیات گسترده و افندی با هدف به عقب راندن دشمن تا نوار مرزی به فرماندهی بنی صدر در تاریخ 23/07/1359 با عنوان عملیات پل نادری در دستور کار قرار گرفت. اما با موفق نشدن این عملیات دشمن در تاریخ 09/08/1359 برای تصرف پل نادری تهاجم وسیعی را اغاز کرد که با مقاومت سرسختانه رزمندگان نیروهای دشمن به ناچار ضمن عقب نشینی در مناطق سه راهی قهوه خانه ، کوت کاپون و بر روی تپه های مشرف بر ساحل رودخانه مستقر شدند و این وضعیت تا عملیات فتح المبین همچنان ادامه یافت. پس از موفقیت مرحله اول فتح المبین و عقب نشینی گسترده دشمن یک پاسگاه مشترک بین ارتش و سپاه با نام پاسگاه شهید قدوسی در کنار پل نادری ایجاد شد که همه عبور و مرورها به مناطق عملیاتی غرب کرخه را در طول جنگ کنترل میکرد . ایستگاه صلواتی کرخه نیز که قبل از سه راهی قهوه خانه قرار داشت تا پایان جنگ به پذیرایی از رزمندگان میپرداخت . اکنون پل جدید نادری در کنار بقایای پل تاریخی و پل نادری زمان جنگ که در ردیف اثار ملی دفاع مقدس قرار گرفته ، احداث شده است

 

منابع:

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 234