خاکریز عصایی

خاکریز عصایی (0)

در محور مالی رودخانه کرخه، از حوالی روستای جابرحمدان تا تپه های ماهور دامنه میشداغ، دشمن خاکریزی به ارتفاع دو و نیم متر و عرض سه متر ساخته بود که ابتدا حدود شش کیلومتر شمالی-جنوبی پیش می رفت، بعد به سمت غرب پیچیده و دو و نیم کیلومتر دیگر ادامه داشت و به کناره نهر عبید متکی بود.از آنجا که در عکس های هوایی این منطقه به شکل عصا دیده می شد لذا به خاکریز عصا شکل معروف شد.دمن بر روی این خاکریز با کیسه های شنی، الوار و ورقه های فلزی سنگر ساخته بود و جلوی خاکریز هم یک میدان مین با عمق دویست متر احداث کرده بود و در هر صد متر یک سکوی آتش تانک قرار داشت.در عملیات طریق القدس رزمندگان خاکریز عصا شکل را دور زده و تا عمق مواضه دشمن نفوذ کردند و مقابل خطوط دوم و سوم دفاعی عراق آماده حمله شدند.عباس کرد آبادی با نیروهایش 9 آذر ماه 1360 در عملیات طریق القدس خاکریز را آزاد کرد و خودش در آنجا به شهادت رسید.

 

منابع:

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 151

شما اینجا هستید: صفحه اصلی سرزمین نور مناطق عملیاتی جنوب خاکریز عصایی