کانال سلمان

کانال سلمان (0)

پس از موفقیت نسبی کمیته آب و ستاد جنگ های نامنظم به فرماندهی شهید دکتر چمران در طراحی ون اجرای مبتکرانه «جنگ آب» و غرقاب سازی مناطق استقرار دشمن با احداث کانال و هدایت آب، نظیر اجرای طرح «سد سید شریف» و غرقاب نمودن دب حردان در آبان ماه 1359 و نیز اجرای «سد سید عزیز» در غرب حمیدیه و غرقاب نمودن مناطق استقرار دشمن در منطقه سعدون حمادی و نیز احداث کانال سیزده کیلومتری دغاغله در سال اول جنگ، پیشنهاد اجرای طرح تکمیلی کانال دغاغله (معروف به طرح شهید چمران) در خردادماه سال 1361 ارائه شد و تحت عنوان «طرح سلمان» به تصویب شورای عالی دفاع رسید و قرارگاه مهندسی خاتم الانبیا(ص) به عنوان کار فرما، طراحی و نظارت بر اجرای این پروژه را به جهاد سازندگی ابلاغ نمود.

 

با اتمام تأسیسات و کانال انتقال آب سلمان به طول صد کیلومتر در مهمر ماه 1363، آب در دشت های جفیر، کوشک و طلائیه رها شد و رزمندگان توانستند ضمن ایجاد موانع و درگیر کردن دشمن در فعالیت های عمرانی و مهندسی آب، بخشی از نیروهای خود را آزاد و در جبهه های دیگر به کار گیرند. پس از جنگ همچنان از کانال سلمان برای آبیاری اراضی دشت جفیر و مناطق اطراف آن استفاده می شود.

 

منابع:

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 206