پادگان حمید

پادگان حمید (0)

این پادگان متعلق به نیروی زمینی ارتش است و در 41 کیلومتری جنوب غربی اهواز و در غرب جاده اهواز-  خرمشهر و در حاشیه دشت جفیر قرار دارد و محل استقرار یگان هایی از لشکر 92 زرهی خوزستان است و منطقه 7 ارتش محسوب می شود. این پادگان در ابتدای حمله عراق به ایران در روز هفتم مهر ماه علیرغم دفاع گردان های 231 و 232 لشکر 92 زرهی ارتش و تقدیم 83 شهید، به ناچار تخلیه شد و به اشغال متجاوزین در آمد.پس از گذشت 19 ماه از سقوط پادگان حمید، سرانجام به دنبال تک رخنه موفق رزمندگان به روی دژهای مرزی کوت سواری در مرحله دوم عملیات بیت المقدس در 17 اردیبهشت 1361، دشمن از بیم قطع خطوط سراسری سپاه سوم خود، در حد فاصل دشت جفیر تا شلمچه و نگرانی از بابت سرنوشت لشکر 5 مکانیزه و لشکر 6 زرهی خود که در جفیر و پادگان حمید مستقر بودند، روز 19 اردیبهشت 1361 به این دو یگان فرمان عقب نشینی سریع از جفیر و پادگان حمید از طریق پاسگاه مرزی شهابی ایران؛ واقع در ضلع جنوب غربی صحرای کوشک را صادر و به هنگام فرار و عقب نشینی پادگان را به کلی تخریب کرد.

 

 


 منابع

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 205