کانال هندلی

کانال هندلی (0)

در 5 کیلومتری جنوب پل نادری کانالی ال(L) شکل موسوم به کانال هندلی وجود دارد که اهالی منطقه قبل از انقلاب آن را برای پمپاژ و هدایت آب رودخانه کرخه به زمین های کشاورزی احداث کرده بودند. این کانال هندلی شکل با چهار متر ارتفاع از کرانه غربی رودخانه کرخه شروع می شود و پس از پانصد متر امتداد، از سمت غرب به طرف جنوب منحرف شده و پس از پنجاه متر دوباره به سمت غرب ادامه مسیر داده و بعد از حدود 1500 متر، به سطح زمین های کشاورزی می رسد. لشکر 10 زرهی ارتش عراق با اشغال این منطقه در پنجمین روز جنگ و استقرار ادوات زرهی در پشت این کانال، توانست خطی مستحکم و غیر قابل نفوذ ایجاد کند. از آنجا که مواضع دشمن در غرب رودخانه کرخه به غیر از محور کانال هندلی، در سایر نقاط از ساحل رودخانه فاصله داشت این امکان برای لشکر 10 زرهی دشمن به وجود آمد که از طریق کانال هندلی، پل کرخه و جاده منتهی به آن را زیر دید و تیر خود قرار دهد. رزمندگان ایران نیز با درک این موضوع از طریق رودخانه و با استفاده از دوبه و پل متحرکی که ارتش در جنوب برای شوش نصب کرده بود(پل شجاع) به آن سوی کرخه می رفتند و به گشت زنی و جمع آوری اطلاعات می پرداختند.

 

با توجه به اهمیت این منطقه یک گروهان از سپاه و بسیج به همراه تیپ یکم لشکر 21 حمزه ارتش در سحرگاه پانزدهم فروردین 1360 در منطقه جنوب غربی پل کرخه عملیات محدودی را برای تصرف کانال هندلی آغاز کردند. اما به علت مسطح بودن زمین و آماده نبودن آن برای مقابله با قوای زرهی دشمن، نیورهای خودی پس از آزادسازی چند ساعته این کانال، سرانجام به 300 متری شمال کانال (یک کیلومتر جلوتر از خط پدافندی قبل عملیات) تغییر موضع دادند. در این عملیات محدود حدود صد تن از نیروهای دشمن کشته و زخمی و پنجاه و هفت نفر به اسارت درآمدند. این عارضه حساس در پی تک احاطه ای رزمندگان تحت امر قرارگاه نصر در عملیات فتح المبین برای همیشه آزاد شد.

 


منابع

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 218