سایت های 4 و 5

سایت های 4 و 5 (0)

سایت های 4 و 5 و رادار  در هجده کیلومتری غرب شوش و در جنوب جاده شوش – فکه و در دامنه ارتفاعات ابوصلیبی خات ( معروف به ارتفاعات رادار ) واقع بود که به عنوان مرکزی به عنوان کنترل هوایی و رادیویی ارتش فعالیت میکرد. با اشغال غرب شوش در ابتدای جنگ این منطقه به تصرف ارتش عراق در امد و لشکر1مکانیزه سپاه چهارم ارتش عراق در منطقه غرب رودخانه کرخه با انهدام این تاسیسات در ان استقرار یافت عراق برای حملات موشکی و توپخانه ای به شهرهای دزفول ، اندیمشک ، شوش ، هفت تپه و جاده اندیمشک به اهواز از موقعیت این منطقه استفاده میکرد. با تدابیر اندیشیده شده در مرحله سوم عملیات فتح المبین مبنی بر زمین گیر کردن واحدهای زرهی دشمن در دشت عباس و هجوم گردان های انصار ، سلمان فارسی و حبیب بن مظاهر تیپ27 محمد رسول الله تحت امر قرارگاه قدس به همراه سه گروه رزمی لشکر 21 حمزه ارتش ، تپه های ابوصلیبی خات و منطقه سایت و رادار در تاریخ 07/01/1361 برای همیشه ازاد شد.

 

بعد از این عملیات فتح المبین تعدادی از فرماندهان و افسران ارشد لشکر1مکانیزه ارتش عراق که در این منطقه مجبور به عقب نشینی شده بودند،به دستور صدام اعدام و یا به تحمل چندسال زندان  محکوم شدند. هنوز بخشی از بقایای سایت های4 و 5 و رادار در این منطقه وجود دارد.

 


منابع

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 226

شما اینجا هستید: صفحه اصلی سرزمین نور مناطق عملیاتی جنوب سایت های 4 و 5