زعن،عنگوش،شلیبه

زعن،عنگوش،شلیبه (0)

روستای زعن و تپه های اطراف آن حدود دو کیلو متر دورتر از ساحل رودخانه کرخه قرار دارد . و نخستین زمین مناسب در آن منطقه برای پدافند بود و چنانچه این منطقه از وجود دشمن پاک گردد. محل مناسب برای استقرار حداقل یگ گردان به وجود می آمد .واز تحرک عناصر شناسایی و تامین دشمن به سمت رودخانه کرخه جلو گیری می شد . وبا ایجاد این سرپل آزادی عمل نیروهای خودی در آماد ه سازی رود خانه برای عبور فراهم . و دشمن از دید مستقیم بر روی رودخانه و سواحل آن محروم می شد.

 

روستای عنگوش نیز در دامنه تپه ابوصلیبی خات و جنوب روستای زعن  قرار دارد و ازاد سازی ان ارتباط زمینی نقاط غرب رودخانه کرخه را تا رقابیه و میشداغ تسهیل میکرد. بطور کلی در طول جنگ مجموعه ی روستاهای شلیبه ، زعن و عنگوش مدخل ورودی شهر شوش از سمت غرب به شمار می امد و از این حیث اهمیت نظامی داشتند استعداد دشمن در روستای زعن دو گروهان پیاده و مکانیزه بر اورد شده بود که از دامنه ارتفاعات ابوصلیبی خات با اتش توپخانه و تانک پشتیبانی می شد.  لذا با هدف ایجاد سرپل مقابل شهر شوش پاکسازی روستاهای زعن و شلیبه عملیاتی طراحی و اماده اجرا شد.

 

این عملیات (فتح المبین) در ساعت چهار بامداد 25/01/1360 اغاز شد و نیروهای عمل کننده بدون اتش تهیه و با رعایت اصل غافلگیری از شش نقطه بطور هماهنگ وارد عمل شدند و تا ساعت هشت صبح تلفات و خساراتی به دشمن وارد کردند و انها را عقب راندند. با اغاز روشنایی روز دشمن با اجرای اتش شدید در دو نوبت و هربار با یک گروهان زرهی پاتک کرد که مقاومت رزمندگان و اجرای به موقع اتش بالگردهای هوا نیروز انها را پس از تحمل تلفات و خسارات ناچار به عقب نشینی کرد. دشمن در پاتک سوم که با یک گردان پیاده و یک گردان زرهی ایجاد کرد پس از ساعت ها درگیری مواضع ازاد شده را بار دیگر اشغال کرد و نیروهای خودی به مواضع قبلی بازگشتند. ارتش عراق با استقرار یک گردان مکانیزه در منطقه عنگوش نزدیکترین نقطه به کرخه را در غرب شوش اشغال کرده بود.همزمان با عملیات امام علی در محور سوسنگرد رزمندگان محور شوش به فرماندهی مرتضی صفاری به همراه یک گردان از لشکر 21حمزه ارتش از ساعت 3:30 بامداد 31/02/1360 وارد عمل شدند و تا ساعت 10:30 موفق شدند با انهدام یک گردان مکانیزه عراق تپه های حد فاصل عنگوش و شلیبه را ازاد کنند. در پی این اقدام دشمن سعی کرد با چند پاتک سنگین مواضع از دست داده را باز پس گیرد . لیکن رزمندگان اسلام با ایستادگی و تقدیم شهدای شهید و مجروح پاتک های دشمن را خنثی کردند. پیش از عملیات فتح المبین در این محور درگیریهای متعددی میان گروه های گشتی رزمندگان با دشمن روی داد که به کشته شدن تعدادی از نیروهای عراقی در عنگوش منجر شد.

 

در عملیات فتح المبین که در فروردین 1361 با هدف ازاد سازی بخش وسیعی از مناطق اشغالی در غرب شهرهای شوش اندیمشک و دزفول به انجام رسید ، قرارگاه فجر که هدایت محور عنگوش را بر عهده داشت در مرحله سوم و چهارم عملیات این روستا و اراضی غرب ان را تا تنگه رقابیه ازاد نمود.

 


منابع

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 217 - 218

شما اینجا هستید: صفحه اصلی سرزمین نور مناطق عملیاتی جنوب زعن،عنگوش،شلیبه