تپه چشمه

تپه چشمه (0)

در جنوب ارتفاعات سپتون عارضه ای حساس و کوچک بنام تپه چشمه وجود دارد که مشتمل بر بلندی های 242 ، 249 ، 220 است و برای دیدبانی و تسلط بر منطقه موقعیت بسیار مناسبی دارد در شروع جنگ این عارضه مورد توجه ارتش عراق قرار گرفت و لشکر10 زرهی ارتش عراق در پنجمین روز جنگ با اشغال این منطقه نیروهای خود را در بخشی از ان مستقر نمود. با توجه به اهمیت تسلط بر این منطقه عملیات محدودی توسط یک گروهان از سپاه و بسیج به همراه تیپ یکم لشکر21حمزه ارتش برای ازادسازی تپه چشمه به عنوان تک اصلی و تصرف کانال هندلی به عنوان تک فرعی طراحی و اجرا شد.این عملیات در ساعت سه بامداد 15/01/1360 اغاز شد و رزمندگان تا ساعت هشت صبح تپه چشمه و سپس کانال هندلی را ازاد کردند و توانستند خط پدافندی قبلی را در جناح راست تا ده کیلومتری غرب پل نادری و در جناح چپ تا پنج کیلومتر جنوب ان توسعه دهند اما این وضعیت چندان دوام نیاورد و دشمن با اجرای پاتک های شدید توانست دوباره تپه چشمه و کانال هندلی را اشغال کند.

 

این منطقه تا عملیات فتح المبین همچنان در اشغال دشمن باقی ماند تا انکه گردان2 تیپ 85 تکاور ارتش به فرماندهی سرهنگ علیرضا رضایی و گردان مالک اشتر تیپ27 محمد رسول الله به فرماندهی شهید محمود شهبازی تحت امر قرارگاه فرعی نصر2 در مرحله اول عملیات فتح المبین تپه چشمه را برای همیشه ازاد کردند و با کمترین تلفات بیش از 900 تن از نیروهای دشمن را به اسارت خود در اوردند

 


منابع

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 223