شهدا عملیات رمضان

شهدا عملیات رمضان (0)

 جاده شهید شاه حسینی (یادمان شهدای عملیات رمضان)

جاده 14 کیلومتری شهید شاه حسینی در کیلومتر 72 جاده اهواز–خرمشهر و حد فاصل منطقه کوشک و زید در منطقه عملیاتی رمضان قرار دارد و با عبور از دژ نیروی زمینی ارتش(دژ شهید کامروا)، به دژ مرزی ایران و عراق(دژ جمهوری) می رسد.تا کنون پیکرهای تعداد زیادی از شهدای عملیات رمضان توسط کمیته جستجوی مفقودین در این منطقه به دست آمده است.در کنار دژ جمهوری و در مجاورت این جاده، یادمان شهدای عملیات رمضان با گنبدی نقره ای رنگ که دوازده شهید گمنام در آن به خاک سپرده شده است قرار دارد.

 


منابع

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 52

شما اینجا هستید: صفحه اصلی سرزمین نور مناطق عملیاتی جنوب شهدا عملیات رمضان