کرخه کور

کرخه کور (0)

کرخه نور (کرخه کور) رودخانه کرخه کور در جنوب شرقی حمیدیه از رودخانه کرخه منشعب شده، و بعد از عبور از هویزه به هورالهویزه می ریزد. با آغاز جنگ یکی از محورهای تجاوز لشکر 9 ارتش عراق، مسیر طلائیه-جفیر- کرخه کور بود. دشمن در هفته اول هجوم به کرخه کور دست یافت، آنگاه با عبور از آن تا 8/7/1359 خود را به جاده حمیدیه-سوسنگرد رساند تا با قطع جاده، مقدمات اشغال اهواز و سوسنگرد را فراهم کرد، اما با انجام عملیات غیور اصلی در 9/8/1359 حدود چهار کیلومتر عقب نشینی کرد و به استحکام مواضع پرداخت. در 23/8/1359 هم زمان با حمله تیپ 35 لشکر 9 عراق از شمال و غرب سوسنگرد، تیپ 43 این لشکر نیز در شمال کرخه کور، پس از اشغال ابوحمیظه به سوی سوسنگرد هجوم آورد. اما با عملیات 26/8/1359 رزمندگان، از این منطقه عقب رانده شد.

 

 

در عملیات نصر در 15/10/1359 نیروهای دشمن که در شمال و حاشیه جنوبی کرخه کور مستقر بودند، به شدت آسیب دیده و 80 نفر اسیر دادند. پس از دو عملیات شهید چمران (5/5/1360) و شهیدان رجایی و باهنر (10/6/1360) دشمن در ساحل جنوبی این رودخانه موانع متعددی ایجاد کرد، به طوری که رزمندگان در اولین مرحله عملیات بیت المقدس (10/2/1361)به رغم چند رخنه در مواضع دشمن، نتوانستند آن موضع را تسخیر کنند، تا آنکه نیروهای خودی 9 روز بعد در دارخوین از رود کارون عبور کرده و از پلو موقعیت دو لشکر 5 و 6 عراق را که در جنوب کرخه کور مستقر بودند به خطر انداختند، به طوری که آنها مجبور به عقب نشینی شدند و این رودخانه از سیطره دشمن خارج شد.

پس از عملیات و راندن دشمن از رودخانه کرخه کور به آن طرف، شهید علی هاشمی در اطلاعیه ای نوشت«کرخه کور با خون مطهر شهدا برای همیشه تاریخ به کرخه نور تبدیل شد.» از آن تاریخ به بعد بود که کرخه کور به کرخه نور تغییر نام داد.

 


منابع

 ↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 142