کوی طالقانی

کوی طالقانی (0)

کوی طالقانی که در منطقه شمالی خرمشهر و بین دو خیابان کمربندی(شهدای گمنام) و چهل متری(آیت الله خامنه ای) قرار دارد از نقاط مستضعف نشین و پر جمعیت خرمشهر بود. کوی طالقانی از آغاز هجوم ارتش عراق زیر آتش انبوه خمپاره و توپ قرار گرفت و به همین دلیل ساکنان آن به بیابان های اطراف کوی پناه بردند. در شامگاه 20/7/1359 اولین ستون گردان هشتم نیرو مخصوص عراق وارد کوی طالقانی شد و با استقرار سریع در ساختمان های مرتفع ردیف های اول، علاوه بر تسهیل در هجوم ستون های زرهی و مکانیزه خود به پادگان دژ و جاده کمربندی و تامین جناح آنها، زمینه ادامه پیش روی نیروهای ویژه را در کوی طالقانی و دسترسی به مرکز شهر فراهم کرد. با ورود شبانه دشمن به این منطقه، برای اولین بار جنگ شهری و خانه به خانه با تکاوران بعثی و تک تیراندازهای آنها در خرمشهر به همراه تعدادی از مدافعین در این منطقه روی داد. درگیری گروه پانزده نفره شهید محمدرضا دشتی زاده در این منطقه تا 24/7/1359 ادامه داشت تا این که در این روز نیروهای عراقی از این منطقه عبور کردند و وارد خیابان چهل متری شدند.

 


 منابع

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 31