صد دستگاه

صد دستگاه (0)

صد دستگاه منطقه ای مسکونی در غرب خرمشهر و در حد فاصل جاده شلمچه و گمرک خرمشهر است که خانه های سازمانی کارکنان بندر در آن قرار دارد. با عبور نیروهای دشمن از نهر و سیل بند عرایض در 4 مهر ماه 1359 دشمن به سمت منطقه صد دستگاه شروع به پیشروی نمود که با مقاومت مدافعان به خصوص نیروهای مردمی گروه محمد رضا دشتی زاده متوقف شدند. در روز 10 مهرماه نیروهای دشمن که از کشتارگاه تا صد دستگاه مستقر شده بودند آماده ورود به شهر شدند اما مقاومت تکاوران نیروی دریایی و گروه اعزامی فدائیان اسلام و نیروهای دانشکده افسری به فرماندهی سروان پازوکی تا 21 مهرماه مانع سقوط این محور می شود. نیروهای سپاه آغاجاری به فرماندهی عبدالعظیم نساج نیز در صد دستگاه و پل نو مقاومت سختی از خود به نمایش گذاشتند.

 

 


منابع

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 27