دژ جمهوری

دژ جمهوری (0)

دژ پدافندی خاکی جمهوری، قبل از انقلاب در 13 کیلومتری غرب جاده اهواز–خرمشهر و 5/1 کیلومتری مرز ایران و عراق توسط ارتش احداث شد که از جنوب شلمچه و نزدیکی جزیره ام الرصاص عراق آغاز شده و تا صحرای کوشک ادامه داشت و به دژ شهید ساجدی متصل می شد. دژ جمهوری از شصت سنگر بتنی موسوم به دژ برخوردار بود.با آغاز تهاجم و عبور ارتش عراق از مرز، این دژ مرزی بلافاصله اشغال شد و دشمن از آن به عنوان یک خط پدافندی در طول جنگ بهره برداری نمود. بخش میانی این دژ در عملیات بیت المقدس(از زید تا شمال شلمچه)، بخش شمالی آن در عملیات رمضان(از زید تا جنوب کوشک) در محدوده پاسگاه زید و بخش جنوبی آن در شلمچه در عملیات کربلای 4 و کربلای 5 یکی از مهم ترین خطوط منطقه نبرد بود و شهدای زیادی در حاشیه این دژ به شهادت رسیده اند.

 

 


 

منابع

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 63