پليس راه خرمشهر

پليس راه خرمشهر (0)

پلیس راه خرمشهر در ابتدای جاده خرمشهر–اهواز و پس از کمربندی قرار دارد و دروازه ورود به خرمشهر از سمت شمال محسوب می شود. ارتش عراق پس از آنکه در تاریخ 2/1/1359 جاده خرمشهر–اهواز را مسدود کرد، با یک فلش غربی–شرقی به سوی کارون و با یک فلش شمالی–جنوبی به سوی خرمشهر حرکت کرد ولی تا 21/7/1359 نتوانست موقعیت خود را در پلیس راه تثبیت کند. در این مدت در انبارهای عمومی، ساختمان های پیش ساخته، پلیس راه و دیزل آباد نبردهای سنگینی روی داد. حتی در تاریخ 10/7/1359 دشمن همه موانع را پشت سر گذاشت و تا میدان کشتارگاه پیش روی کرد، اما نتوانست موقعیت خود را تثبیت کند. تا آنکه توانع مدافعان تحلیل رفت و دشمن در 16/7/1359 در منطقه خانه های پیش ساخته با مقاومت کمی روبه رو شد، طوری که دشمن ظرف پنج روز خط خود را تا پلیس راه جلو کشید و موقعیت خود را تثبیت نمود.

 

 

نوزده ماه پس از اشغال این منطقه، هنگامی که رزمندگان در ادامه مرحله دوم عملیات بیت المقدس کوشیدند با استفاده از جاده اهواز–خرمشهر از پلیس راه عبور کنند و وارد شهر شوند، دشمن مقاومت سختی از خود بروز داد و عملیات در این منطقه به نتیجه نرسید، تا آن که با اجرای مرحله پایانی عملیات بیت المقدس، دشمن از محور پل نو نیز تهدید شد و از دو سو به محاصره درآمد و و تسلیم شد.

 


منابع

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه  29

شما اینجا هستید: صفحه اصلی سرزمین نور مناطق عملیاتی جنوب پليس راه خرمشهر