پل نو

پل نو (0)

نهر عرایض شاخه ای از رود اروند است که برای آبیاری منطقه غرب خرمشهر احداث شده است. در گذشته بر روی این نهر پلی چوبی بود که پس از ترمیم پل نو نام گرفت. این پل با 58 متر طول و هفت متر عرض، از طریق جاده شلمچه، منطقه شلمچه را به خرمشهر متصل می کند. با شروع جنگ، پل نو معبر اصلی هجوم نیروهای بعثی به خرمشهر شد، به نحوی که گردان تانک الحسن و گردان نهم تیپ 33 نیروی مخصوص ارتش عراق پس از عبور از شلمچه در 2 مهرماه 1359 به نزدیکی پل نو رسیدند. صبح روز 3 مهر نیروهای خودی با نیروهای دشمن درگیر شدند. اما با پیش روی قوای زرهی عراق از شمال نهر عرایض، اندک مدافعان پل نو تا پاسگاه مرزی دوربند عقب آمده و سپس با بضاعت کم، تانک های مهاجم را عقب راندند. در روزهای بعد نیز درگیری و جنگ و گریز ادامه داشت و گاهی دشمن با عبور از پل نو به طرف خرمشهر پیش می آمد، لیکن مدافعان آنها را تا غرب این پل عقب می راندند. در نهایت برای ممانعت از ورود نیروهای دشمن به شهر، رزمندگان سپاه آغاجاری با کمک نیروهای مهندسی ارتش، بخشی از پل را منهدم کردند. واحدهای زرهی دشمن که برای تصرف خرمشهر چاره ای جز عبور از نهر عرایض نداشتند، با احداث پل نظامی توسط مهندسی سپاه سوم ارتش عراق توانستند در روز 10 مهرماه نیروهای خود را عبور داده و تا چهارراه کشتارگاه پیش روی کنند.

 

در جریان عملیات بیت المقدس در تاریخ 1/3/1361، در حالی که تیپ 33 احتیاط نیروی مخصوص ارتش عراق در غرب پل نو مستقر شده بود و ده ها اراده توپ در شمال آن در اختیار داشت، رزمندگان توانستند ضمن آزاد نمودن کل منطقه، چهار پل نظامی احداث شده بر روی نهر عرایض را تصرف کرده و راه فرار نیروهای دشمن را در خرمشهر مسدود کنند. پس از آزادی خرمشهر، دشمن برای ممانعت از دستیابی رزمندگان به شلمچه در آن سوی نهر عرایض موانع متعددی احداث نمود، با این وجود در عملیات کربلای 4 و کربلای 5 رزمندگان در آن سوی نهر وارد عمل شدند.

 


منابع

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 26