گلزار شهدا خرمشهر

گلزار شهدا خرمشهر (0)

گلزار شهدای خرمشهر که قبل از جنگ جنت آباد نام داشت، روبه روی پادگان دژ در بخش شمالی شهر و ضلع جنوبی خیابان کمربندی قرار دارد. این گلزار یادآور شهدای گمنام و مظلوم خرمشهر است که عده ای از آنها بدون مراسم و حتی بدون کفن دفن شدند. تنها در دوران مقاومت خرمشهر 419 نفر در این مکان به خاک سپرده شدند که 247 نفر از آنها خرمشهری بودند و 162 نفر دیگر از 51 نقطه کشور می باشند که بیشترین آنها به ترتیب از شهرهای تهران، آبادان، شیراز و اهواز می باشند. عباس فرحان اسدی و موسی بختور از اعضای سپاه خرمشهر جزء اولین شهدای جنگ تحمیلی هستند که در روز 21 خرداد ماه سال 1359 در این مکان به خاک سپرده شدند. این گلزار در دوران مقاومت شاهد زنانی بوده است که با دستان خویش پدران و پسران و برادران خویش را به خاک سپرده اند. این گلزار به دلیل نزدیکی با پادگان دژ همواره زیر آتش دشمن قرار داشت و در برخی موارد در اثر انفجار، پیکر های شهدا به اطراف پراکنده می شد.

 


منابع

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 34

شما اینجا هستید: صفحه اصلی سرزمین نور مناطق عملیاتی جنوب گلزار شهدا خرمشهر