موزه جنگ خرمشهر

موزه جنگ خرمشهر (0)

مرکز فرهنگی دفاع مقدس (موزه جنگ) خرمشهر، ساختمان سابق شرکت نفت خرمشهر است که در خیابان امام خمینی (ره)(لب شط سابق) و در کنار پل شهید جهان آرا(پل فلزی) قرار دارد. این ساختمان در اواخر مهر 1359 به اشغال دشمن در آمد که پس از آزاد سازی خرمشهر به محلی برای برپایی موزه جنگ تبدیل شد.در این موزه آثار دوره مقاومت و دوره آزاد سازی در قالب فیلم، عکس، ماکت، تندیس و ... در معرض نمایش گذاشته شده است. یکی از موارد دیدنی این موزه، دیوار نویسی های اشغالگران عراقی است که در مدت استقرار در ساختمان شرکت نفت از خود به جا گذاشتند.

 


منابع

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 38

شما اینجا هستید: صفحه اصلی سرزمین نور مناطق عملیاتی جنوب موزه جنگ خرمشهر