شهر بستان

شهر بستان (0)

شهر بستان یکی از شهر های دشت آزادگان و مرکز بخش بستان است. این شهر در شمال غربی سوسنگرد و جنوب رودخانه کرخه قرار دارد و فاصله آن تا سوسنگرد 31 کیلومتر است. از آنجه که این شهر در مسیر یکی از محور های حمله دشمن به خوزستان؛ یعنی محور چزابه– بستان– سوسنگرد قرار داشت، با شروع جنگ شهر بستان از دو محور مورد تهاجم دشمن قرار گرفت.

 

در محور اول نیروهای تیپ ابن الولید دشمن با تصرف پاسگاه سوبله و صفریه و عبور از تنگ چزابه در تاریخ 4/7/1359 خود را به حومه شمالی شهر بستان رسانید و در محور دوم نیروهای تکاور و جیش الشعبی ارتش عراق از طریق هور الهویزه و رودخانه سعیدیه و با قایق های موتوری به حومه غربی شهر وارد شدند.

 

از روز اول تا چهارم مهر ماه نیروهای معدودی متشکل از سپاه پاسداران، ژاندارمری و گردان 100 تانک از تیپ 3 لشکر زرهی ارتش و نیرو های مردمی در برابر دشمن مقاومت کردند اما با نرسیدن نیروهای کمکی و در حالی که شهر بستان در محاصره بود و زیر حملات سنگین هوایی و توپخانه ای دشمن قرار داشت، در 4 مهرماه شهر سقوط کرد.

 

پس از عملیات غیور اصلی، شهر بستان در تاریخ 10/7/1359 آزاد شد. اما یک هفته بعد دو تیپ زرهی عراق برای تصرف بستان هجوم آوردند و پس از چهار روز در 21/7/1359 بستان برای بار دوم اشغال شد. با اجرای عملیات طریق القدس در 10 آذر ماه 1360 شهر بستان برای همیشه آزاد شد. از روستاهای مهم و فعال بستان در دوران جنگ، می توان به روستاهای سعیدیه، ابوچلاچ، سابله، فنیخی و رمیم اشاره کرد.

 


منابع:

↑ کتاب اطلس جغرافیای حماسی 1 (خوزستان در جنگ) صفحه 121 - 122