پاکپور-محمد

نام و نام خانوادگی : (سرتیپ) محمدپاکپور

فرمانده زرهی سپاه در دوران جنگ.

فرمانده لشکرهای ۸ نجف و ۳۱ عاشورا.

معاون عملیات سپاه

فرمانده نیروی زمینی سپاه

خواندن 3854 دفعه