روغنی زنجانی-مسعود

مسعود روغنی زنجانی استاد اقتصاد و توسعه اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت محمدرضا مهدوی کنی، میرحسین موسوی و علی اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است.

خواندن 3586 دفعه