عملیات

عملیات‌های نظامی مجموعه‌ای از اقدامات نظامی است که در پاسخ به وضعیتی رو به گسترش انجام می‌شوند. این اقدامات به صورت یک نقشه یا طرح نظامی تهیه می‌شوند تا یک اوضاع خاص را به نفع نیروی مربوطه تغییر دهند. عملیات‌ها به دو شکل رزمی و غیررزمی هستند و معمولاً به دلیل مسائل امنیتی از یک اسم رمز برای عملیات استفاده می‌شود.مثلا رمز عملیات 888 5555 بود عملیات‌های نظامی را به جای این که با اهداف عملیاتی واقعیشان بشناسند، غالباً با نامی که به آن مشهور شده‌اند می‌شناسند.مثلا عملیات 888 که هدفش 8888بود. به موازات این چارچوب در عملیات‌ها، عناصر سازمان‌یافته‌ای در نیروهای مسلح وجود دارند که وظیفه‌شان هدایت عملیات‌ها در سطوح مختلف جنگ است. با این که ارتباطی کلی بین اندازهٔ یگان‌ها، محل عملیات آن‌ها و حوزهٔ مأموریتشان وجود دارد اما این ارتباط مطلق نیست. در واقع، مأموریتی که یگان اجرا می‌کند است که سطح جنگی را که در آن عملیات انجام می‌دهد را مشخص می‌کند.عملیات‌های نظامی را می‌توان بنا بر مقیاس و حوزهٔ کاربرد نیرو و تأثیر آن‌ها بر نبردهای وسیع‌تر تقسیم‌بندی کرد.

عوامل موثر در یک عملیات : مهندسی ، اتش ، سخت گیری ، تامین یا پشتیبانی عملیات

عملیات ها بنا به شرایط و عوامل  مختلف تقسیم می شوند مثلا

عملیات افندی و عملیات پدافندی

عملیات روانی و تبلیغاتی

عملیات نفوذی

عملیات های چریکی

عملیات های مشترک

عمليات انتحاري

عملیات تاخیری

 

رهنمود : در ایجاد و به‌روزرسانی این پرونده کوشا باشید

اجرا و انجام عملیات

طراحی عملیات_طرح عملیاتی (نقشه عملیات یا کالک های عملیاتی)

هدايت و كنترل عمليات (فرماندهی عملیات)

عملیات هوایی ؛ دریایی ؛ زمینی

خواندن 5865 دفعه