ترور

تعاريف لغوي واصطلاحي ترور : ترور برگرفته از واژهٔ فرانسوی Terreur به معنای دهشت و دهشت‌افکنی است تروريسم عبارت است از: هر نوع استفاده يا تهديد به استفاده از خشونت غيرقانوني به منظور ايجاد جو رعب و وحشت براي تحت تأثير قرار دادن يا تسلط بر فرد، مجموعه اي از افراد يا كل جامعه. اين كار براي دستيابي به هدف مشخصي است كه شخص اعمال كننده خشونت در نظر دارد.شايد امروزه كمتر كسي را مي توان پيدا كرد كه با واژه تروريسم روبرو نگرديده باشد. تنوع مصاديق،پيوند تروريسم با ارزش‏هاي اعتقادي و ايدئولوژيك و تشابه نزديك تروريسم با مفاهيمي چون قتل، خشونت، كودتا، انقلاب و مبارزه با آزادي از جمله مشكلاتي است كه در مواجهه با بحث تروريسم مطرح مي‏شود اين مشكلات باعث شده است تا تعاريف متعددي از تروريسم داشته باشيم بايد گفت در خصوص جرم تروريسم با وجود اختلاف در تعريف و مفهوم آن، در مبارزه با اين جرم اختلافي در بين كشورها وجود ندارد. اما بسياري از كشورها مثل امریکا با توجه به عدم تعيين كاربرد و لفظ تروريسم و مفهوم آن متاسفانه نهايت سوء استفاده را كرده و آن را وسيله و ابزاري در پيشبرد اهداف خاص سياسي خود قرار مي دهند. خطرات ناشي از اقدامات تروريستي در چارچوب سرزميني معين نمي گنجد و به تهديدي جهاني تبديل شده است. يكي از پيامدهاي اساسي، اصلي و غيرقابل انكار پديده تروريسم نقض حق حيات انسان هاست.جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از بزرگترين قربانيان تروريسم و سلاحهاي شيميايي از دشواريهاي مقابله با تروریسم بخوبي آگاه است . امروز مهمترين دشواري اين مبارزه آن است، كساني كه بايد در مقام متهم باشند خود را در مقام مدعي قرار مي دهند . اما تهديد بزرگتر آن است كه قدرتهايي با اتكاء به زور و زر بخواهند فضايي از بي عدالتي و زورگويي را برجهان تحميل نمايند و در عين حال با اتكا به شبكه تبليغاتي خود را مدافع آزادي، دمكراسي و حقوق بشر نيز بخوانند.

 

رهنمود : در ایجاد و به‌روزرسانی این پرونده کوشا باشید

فلسفه وتاريخچه ترور

تروريست و تروريسم از ديدگاه صاحب نظران

ترورهای کور و ترورهای هدفمند

تروریسم بین المللی

خواندن 4315 دفعه