منطقه نبرد ؛ جبهه

منطقه نبرد _ میدان جنگ _ جبهه : رزمگاه . رزمگه . محل جنگ . میدان جنگ . مکان جنگیدن. عرصه کارزار. عرصه پیکار. نبردگاه . آوردگاه . میدان قتال . دشت نبرد. میدان جدال . میدان جنگ را به عربی معرکه گویند.

خواندن 5772 دفعه
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اطلس جنگ تحمیلی واژگان و اصطلاحات مکان منطقه نبرد ؛ جبهه