پماد محافظ پرومیل

نحوه استفاده از پماد محافظ پرومیل ش.م.ه


پماد محافظ ماده ای است خمیری شکل که در لوله هایی شبیه لوله خمیر دندان تهیه میگردد که از این ماده میتوان بر علیه بیشتر عوامل شیمیایی استفاده نمود.این ماده به دو صورت محافظ و رفع آلودگی کننده عمل می کند.

الف - قبل از آلودگی : در این روش برای حفاظت از اثرات حمله شیمیایی احتمالی دشمن مورد استفاده قرار میگیرد.در این موقع و یا وقتیکه می خواهیم از منطقه آلوده شیمیایی عبور کنیم ، کلیه قسمتهای بدن بویژه ناحیه گردن و گوشها و روی دستها و نقاط حساس و نازک بدن را با یک لایه کافی از این پماد چرب می کنیم.

ب - بعد از آلودگی : چنانچه سطحی از بدن شما آلوده شد باید سطح آلوده را با پارچه برداشته و محل آلوده را با آب شسته و سپس پماد را بکار می بریم و بعد از پنج دقیقه پماد را پاک کرده و مجددا محل آلوده را به پماد آغشته می کنیم و سی دقیقه به این حالت می گذاریم و پس از سی دقیقه پماد را پاک می کنیم.

خواندن 3880 دفعه