واژگان و اصطلاحات

واژگان و اصطلاحات


 

این رده حاوی صفحات یا پرونده هایی با موضوع شرح و توضیح واژگان و اصطلاحات نظامی و غیر نظامی است . یکی از اهداف ایجاد این رده سرعت و راحتی دسترسی به اطلاعات است . امیدوارم شما نیز با اطلاعات و دانسته های خویش، ما را در نشر و توسعه مطالب از طریق ارسال نظرات ؛ ایمیل و درخواست ویرایش ، حذف ، اضافه و... در متون موجود کمک نمایید.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اطلس جنگ تحمیلی واژگان و اصطلاحات