سال هشتم جنگ

سال هشتم جنگ

سال هشتم جنگ (پایان اتش)

شهریور 1366 هـ.ش تا شهریور 1367 هـ.ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک : بحران خلیج فارس / مهر 1366 هـ.ش ؛ رویاروئی نظامی ایران و امریکا در خلیج فارس

دو : فرعی اصلی شده / اسفند 1366 هـ.ق و فروردین 1367 هـ.ق ؛ عملیات های ایران در جبهه شمال غرب

سه : بهار تلخ / بهار 1367 هـ.ش ؛ شکست های پی در پی ایران

چهار : پایان امید / تابستان 1367 هـ.ش ؛ ادامه عملیات های موفق عراق

پنج : پذیرش قطعنامه / تیر1367 هـ.ش ؛ اشغال دهلران و پذیرش قطعنامه

شش : هجوم پس از اتش بس / تیر 1367 هـ.ش ؛ هجوم عراق پس از پذیرش قطعنامه

هفت : پایان منافقین / تیر 1367 هـ.ش