سال اول جنگ

سال اول جنگ

سال اول جنگ (اتش جنگ)

شهریور 1359 تا شهریور1360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک : صدای پای جنگ / نیمه ی شهریور سال 1359

دو : روز ششم / 31 شهریور 1359 ؛ بمباران فرودگاه های ایران

سه : پیشروی 60 کیلومتری / مهر1359 ؛ عملیات غیور اصلی و عملیات غرب کرخه

چهار : این جا خونین شهر است / 4 ابان 1359 ؛ اشغال خرمشهر

پنج : ابادان در محاصره ؛ سوسنگرد در اتش / ابان 1359 ؛ حمله ارتش بعث به ابادان و سوسنگرد

شش : پایان امید / دی ماه 1359 ؛ عملیات نصر

هفت : اغازی بر یک پایان / زمستان 1359 و بهار و تابستان 1360؛چند پیروزی روحیه بخش در جبهه ایران