سال دوم جنگ

سال دوم جنگ

سال دوم جنگ (ایران در مسیر پیروزی)

شهریور 1360 هـ.ش تا شهریور 1361 هـ.ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک : پایان یک محاصره / مهر 1360 هـ.ش ؛ عملیات ثامن الائمه ؛ شکست محاصره ابادان

دو : ازادی بستان / اذر 1360 هـ.ش ؛ عملیات طریق القدس ؛ ازادی بستان و چزابه

سه : پیروزی بزرگ / فروردین 1361 هـ.ش ؛ عملیات فتح المبین ؛ ازادی دشت های غرب کرخه

چهار : ازادی خرمشهر / اردیبهشت و خرداد 1361 هـ.ش ؛ عملیات الی بیت المقدس

پنج : بن بست پیروزی / تیر 1361 هـ.ش ؛ عملیات رمضان