سال ششم جنگ

سال ششم جنگ

سال ششم جنگ (اقتدار در جنگ)

شهریور 1364 هـ.ش تا شهریور 1365 هـ.ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک : عبور از اروند / بهمن 1364 هـ.ش ؛ عملیات والفجر هشت

دو : تهاجم استراتژیک / بهار 1365 هـ.ش ؛ حمله های  پی در پی عراق و تصرف مهران

سه : شکست استراتژیک / تابستان 1365 هـ.ش ؛ ازادی مهران در عملیات کربلای یک