سال هفتم جنگ

سال هفتم جنگ

سال هفتم جنگ (پنجه در پنجه ی مرگ)

شهریور 1365 هـ.ش تا شهریور 1366 هـ.ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک : نابودی البکرو العمیه / شهریور 1365 هـ.ش ؛ عملیات کربلای 3

دو : اتش وخون / زمستان 1365 هـ.ش ؛ عملیات های کربلای چهار و کربلای پنج

سه : ابرقدرت ها در خلیج ایرانی / بهار و تابستان 1366 هـ.ش ؛ حضور نظامی امریکا و شوروی در خلیج فارس