سید رمضان میری

سید رمضان میری
  • نام و نام خانوادگی: سید رمضان میری
  • تاریخ تولد: 00
  • تاریخ شهادت: 00
  • محل شهادت / نام عملیات: 00
  • استان / شهرستان / شهر ، روستا: مازندران / بهشهر / پجت
  • نام گلزار / قطعه ، ردیف ، شماره: ...
خواندن 1751 دفعه